Toiminnan tarkoitus

Sotilaskotityö tukee puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevien varusmiesten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten sekä kertausharjoituksissa olevien reserviläisten myönteisiä maanpuolustusasenteita tuottamalla viihtyvyyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja. Sotilaskotityö vahvistaa jäsenistön valmiuksia selviytyä poikkeusoloissa ja antaa mahdollisuuden kriisivalmiustaitojen parantamiseen.

Järjestön arvot määrittelevät, mikä toiminnassamme on tärkeää ja arvot ohjaavat toimintaamme. Järjestön arvot ovat:

  • Vapaaehtoisuus
  • Osaaminen ja itsensä kehittäminen
  • Luotettavuus
  • Iloisuus ja palvelualttius
  • Yhteisöllisyys

Yhdistyksen historiaa

1961Yhdistyksen perustamiskokous pidetään
1962Kainuun Prikaati siirtyy Kuopiosta Kajaaniin. Sotilaskoti aloittaa toimintansa ruokasalin laidalla eristettynä muusta tilasta. Kahvilapalvelujen lisäksi varusmiehillä oli mahdollisuus pelata pelejä ja kuunnella radiota
1965Sotilaskoti muuttaa kasarmi 4:n alakertaan
1967Sotilaskoti muuttaa uuteen arkkitehti Osmo Lapon suunnittelemaan sotilaskotiin. Rakennuksessa oli kahvilatilojen lisäksi leipomo, kirjasto, lukusali, kanttiini ja TV-sali
1998Kahvilatiloja remontoitiin, jolloin saatiin lisää kahvinottopisteitä ja kassoja. Grilli-pizzeria aloitti toimintansa.
2012Sotilaskodin mittava peruskorjaus valmistuu, Sotilaskodin ilme muutettiin vastaamaan alkuperäistä. Työ- ja varastotiloja parannettiin.

Kajaanin Sotilaskotiyhdistyksen toimintarakenne

Sotilaskotiyhdistyksessä ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö, kuten missä tahansa yhdistyksessä. Yhdistyksellä on vuodessa kaksi kokousta. Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Syyskokous valitsee myös johtokunnan jäsenet ja jaostojen vetäjät. Kevätkokous hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Vuosikokousten välisinä aikoina toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 varsinaista ja 2 varajäsentä. Koska teemme hyvää ja kiinteää yhteistyötä Kainuun Prikaatin kanssa, johtokunnan kokouksissa on läsnä myös Kainuun Prikaatin määräämä yhteysupseeri. Kokouksiin osallistuvat myös kodinhoitaja ja yhdistyksen jäsen- ja taloussihteeri. VMTK:n edustajat ovat mukana mahdollisuuksien mukaan jokaisessa kokouksessa tuomassa esityksiä varusmiesten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Sotilaskotiyhdistyksessä työskentelee myös palkattua henkilöstöä, noin 20 henkilöä. Johtokunta toimii työnantajan asemassa henkilöstöön nähden. Päivittäisestä toiminnasta vastaa kodinhoitaja.

Kajaanin sotilaskotiyhdistykseen kuuluu 400 jäsentä, naisia, miehiä ja 10-16 vuotiaita nuoria sekä kannattajajäseniä. Olemme osa maan vanhinta maanpuolustusjärjestöä. Vapaaehtoistoiminta on järjestetty jaostoihin. Voit toimia kiinnostuksesi mukaan useammassa jaostossa, mutta on toivottavaa, että kaikki osallistuisivat joko tarjoilu-, liikkuva- tai kirjastojaoston toimintaan.

Alueellinen ja valtakunnallinen toiminta

Sotilaskotiyhdistykset kuuluvat jäseninä Sotilaskotiliittoon, jonka toimisto sijaitsee Helsingissä. Liiton toimintaa johtaa yhdistysten jäsenistä valitut liiton puheenjohtaja ja hallitus. Liiton toimistossa työskentelee myös kaksi palkattua henkilöä, toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri. Liiton tarkoituksena on toimia yhdistysten tukena, hoitaa yhteyksiä puolustusvoimiin valtakunnallisesti ja koordinoida ja kehittää yhdistysten toimintaa.  Eri puolilla maata toimii lisäksi alueellista yhteistyötä varten yhdistysten muodostamia läänintoimikuntia.  Ne koordinoivat ja järjestävät yhteistä koulutusta ja virkistystä ja suurempien puolustusvoimien harjoitusten sotilaskoti-toimintaa. Säännöllisin väliajoin järjestetään joko valtakunnalliset tai alueelliset sisarpäivät, joissa on koulutuksellista sotilaskotiasiaa sekä virkistystä.

Sotilaskotitoiminta antaa siis jäsenille monia mahdollisuuksia toimia laajemminkin kuin omassa yhdistyksessä. Jäsenenä sinulla on hieno mahdollisuus päästä luottamustehtäviin joko liitossa tai alueella ja saada uudenlaista kokemusta ja osaamista.  Unohtaa ei myöskään sovi sitä, että saat vihreitä jäsenystäviä eri puolilta maata.